തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 24, 2011

'ഗ'

'ഗ'
'ഗ'
എന്താണ്?
കവിതയാണ്.
തിരക്കാണല്ലോ എനിക്കും നിങ്ങള്‍ക്കും
എളുപ്പം വായിക്കാം.
നില്‍ക്കൂ
അമ്പത് നിമിഷകവിതകള്‍ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് !

'ഗഗ'
എന്താണ് ?
കഥയാണ്.
തിരക്കാണല്ലോ എനിക്കും നിങ്ങള്‍ക്കും
എളുപ്പം വായിക്കാം.
മനസ്സിലാകില്ല.
ആധുനികോത്തരന്‍
ഉറക്കു മരുന്ന്
വിരേചനൗഷധം.

'ഗഗഗ'
എന്താണ് ?
ആഖ്യായിക.
തിരക്കാണല്ലോ എനിക്കും നിങ്ങള്‍ക്കും
എളുപ്പം വായിക്കാം.
രസിക്കും
നടുവില്‍ ഉടുതുണിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് ഗവളാണ് !

'ഗഗഗഗഗ.....'
എന്താണ്?
ആത്മപ്രകാശനം
തിരക്കാണല്ലോ എനിക്കും നിങ്ങള്‍ക്കും
പക്ഷെ എഴുതി തീരുന്നില്ലല്ലോ !
കുടമണികിലുക്കം
ഏടുക്കാചുമട്
നാറ്റം
കാളമൂത്രം , ജീവിതം !

11 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. ഗഗഗഗാഗ ,തെറിയാണ് എളുപ്പം വായിക്കാം തിരക്കാണല്ലോ എനിക്കും നിങ്ങള്‍ക്കും ...:)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. കുറച്ചു തിരക്കുണ്ട്‌ പോട്ടെ .....:)) എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ഈ കുഞ്ഞു മയില്‍പീലി

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. പോയിട്ട് വരണം... ഗ ഗ ഗ കാത്തിരിക്കുന്നു :)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. കൊള്ളാലോ തിരക്ക്...
  നന്നായിട്ടുണ്ട്..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. കുടമണികിലുക്കം
  ഏടുക്കാചുമട്
  നാറ്റം
  കാളമൂത്രം , ജീവിതം !.....സംഗതി കൊള്ളാം..ഗ...!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 6. വെറുതെ വായിച്ചു. ഗ ഗ ഗാ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ ഗ . ഗോപ്പു.. ഗുന്തം.. ഗോമൂത്രം.. ഗോല്ലും ഞാന്‍.. ഗോയ്ക്കോ ഗവിടുന്നു

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 7. എല്ലാം മനസ്സിലായി

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 8. ഉസാറ്, ഇങ്ങളെ സമ്മയ്ചിക്ക്ണ്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ